fbpx

Produkty do dekontaminacji Wak-Chemie

contafreeImmunogen Polska jako wyłączny dystrybutor w Polsce produktów Wak-Chemie oferuje produkty do dekontaminacji.

Certyfikowane specjalne środki ConTaFree - zapewniają właściwą ochronę Twojego laboratorium. 

 

Wak-Chemie Biocidal

specjalny środek dezynfekujący w rozpylaczu do inkubatorów oraz laminarów przepływowych do ochrony hodowli przed bakteriami, grzybami oraz wirusami otoczkowymi. 

[Związek] nielotny: aktywne składniki zwalczające mikroorganizmy nie są związkami lotnymi. Chronią hodowle komórkowe przed skażeniem mikroorganizmami i nie są do nich przenoszone z powietrzem.

W ten sposób hodowle komórkowe są chronione przed skażeniem mikroorganizmami i samym środkiem odkażającym.  

Substancje czynne: Czwartorzędowe związki amonu oraz związki towarzyszące

biocidal

Stosowanie Wak-Chemie Biocidal

Roztwór gotowy do użycia.

Należy oczyścić i spryskać powierzchnię środkiem Biocidal ZF™.

Pozostawić do wyschnięcia. Inkubatory należy dezynfekować co 4 tygodnie.

Produkt Biocidal ZF™ również można stosować do dezynfekcji zewnętrznych powierzchni butelek do hodowli komórkowych.  

 

 Wak-Chemie AquaClean 

(Antimicrobial Additive Water Soluble Heating Bath Fluids).  

Dodatek zwalczający mikroorganizmy AquaClean do rozpuszczalnych w wodzie płynów stosowanych w gorących kąpielach wodnych.

Wykazuje aktywność względem bakterii, wirusów otoczkowych, glonów i grzybów. Hamuje wytrącanie się soli kwasów nieorganicznych.

Sygnałem skażenia jest odbarwienie się niebieskiej cieczy. Substancje czynne nie są lotne.

Przeznaczony do stosowania w pojemnikach wykonanych ze stali nierdzewnej lub ze szkła.   

Substancje czynne: Czwartorzędowe związki amonu i związki towarzyszące.   

aquacleanStosowanie Wak-Chemie AquqClean

Dodaj 5 ml produktu AquaClean do 1 litra wody. Wymieniaj wodę zawierającą produkt co 4 tygodnie. W przypadku gdyby niebieski kolor zblakł, wcześniej na nowo przygotuj mieszaninę.  

Produkt AquaClean nie zawiera aldehydów ani azydków.

Nadaje się do stosowania jako dodatek do pojemników z wodą wewnątrz bioreaktorów.

(Jego nielotne substancje czynne nie mogą skazić hodowli komórkowej przez powietrze).

Substancje czynne: Surfaktanty, czwartorzędowe sole amonu, czynniki kompleksujące.

Dodatek przeciw mikroorganizmom do gorących kąpieli wodnych nie wchodzący w reakcje ze szkłem akrylowym bądź aluminium. Działa przeciwko bakteriom, wirusom otoczkowym, glonom i grzybom.

Sygnałem rozpoznawczym skażenia jest odbarwienie się niebieskiego płynu.

Substancje czynne są nielotne. Substancje czynne: Biguanidy. 

 

 

Produkty Wak-Chemie oferowane przez Immunogen Polska zostały odznaczone certyfikatem:

VQZ Bonn Zertifiziert DIN EN ISO 9001 

WAK Chemie certyfikat

 Więcej o WAK-CHEMIE