fbpx

Life Diagnostic logoLife Diagnostic

Life Diagnostic – produkuje zestawy ELISA, zestawy SPARCL, oczyszczone biomarkery i przeciwciała do badań przedklinicznych i diagnostyki weterynaryjnej.

Do obszarów ekspertyzy należą: 

biomarkerysercowonaczyniowe, ostrej fazy, immunotoksykologiczne i immunologiczne dla gatunków takich jak : mysz, szczur, królik, kot, pies, świnia, krowa, małpa, kura.

W związku z rozwojem badań PEG Life Diagnostic rozwinął także przeciwciała monoklonalne i zestawy ELISA dodetekcji PEG oraz białka mPEG. 

SPARCL kit 254x203